Tanfolyamunkról

Tanfolyamunkról

Az elméleti tanfolyamról:

Az elméleti tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámai:

  • közlekedési ismeretek     16 óra
  • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek  2 óra
  • gépkocsivezetés elmélete    6 óra
  • konzultáció    4 óra

összesen         28 óra

A kötelező minimális órákon felül a képzőszerv igény szerint konzultációs órát biztosít, ahol az esetleges hiányosságok pótolhatók.

A felsorolt tanórák díja összesen: 55.000 Ft. Amennyiben az elméleti tanfolyam díjából kedvezményre jogosult, a kedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, ha a gyakorlati vezetési órákat a Stift-90 Bt. Autósiskolánál vezeti le. Ha gyakorlati képzését másik képzőszervnél kívánja folytatni, a kedvezmény teljes díját köteles a Stift-90 Bt. Autósiskola részére kifizetni.

 

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. A hiányzásokat az elméleti vizsga előtt az iskolavezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell. A hiányzott órák pótlásának díja 1000 Ft/óra. Az elméleti tanórák 45 percesek, az órák között 10 perc szünetet kell tartani. A szünet a Tanulók kérésére sem hagyható el.

Elméleti oktatás: – Székesfehérvár, Oskola u. 3.

-Székesfehérvár, Ciszterci Szent István Gimnázium

-Csákvár, Floriana Könyvtár Csákvár, Széchenyi u. 8.

 

  1. A vezetésről: A gyakorlati vezetés – oktatás megkezdésének feltétele a sikeres elméleti vizsga.

Vezetés: alapoktatás, amely a jármű technikai kezelésének, manőverezési feladatoknak, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul

főoktatás, a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok (városi, országúti, éjszakai) oktatására irányul

Kötelező minimális óraszámok: 

  • alapoktatás 9 óra
  • városi 14 óra
  • országúti 4 óra
  • éjszakai 2 óra
  • vizsgaóra l óra

A kötelező óra számon felül 580 km menet távolságot kell teljesíteni.

Alapoktatás: – Székesfehérvár, Seregélyesi út 132., melynek időtartama napi 2 óra

Főoktatás: – városi vezetés – Székesfehérvár területén

– országúti vezetés – Székesfehérvár és környéke (M7-es, 8-as, 81-es út).

– éjszakai vezetés – időtartama az esti szürkülettől a reggeli szürkület időtartama alatt,

lakott területen kívül és belül egyaránt

A főoktatás során naponta legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább két részben, 2 óra oktatás után minimum egy óra szünetet kell tartani. Egy tanóra 50 perc oktatás és 10 perc szünet, mely a Tanuló kérésére sem hagyható el.

Váltás helye: – Palotavárosi Üzletközpont parkolója

Vezetni Suzuki WagonR+, Suzuki SX4, Suzuki Ignis, Renault Fluence, Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Skoda Fabia típusú járművekkel lehet. Ha a tanuló biztosít oktatásra járművet, annak meg kell felelnie a rendeletben leírtaknak, 24/2005.(IV.21.)GKM rendelet.

Hétfőtől – péntekig             6-18 óra között

Szombaton                6-14 óra között

A vezetési óradíjak a „STIFT” – 90 BT Autósiskolánál 10.000 Ft/óra, mind az alapoktatás, mind a városi, mind az éjszakai és az országúti vezetés során is. Az alapórákon felül vett gyakorló óra 10.000 Ft/óra. (gyakorló óra: a tanuló képességeihez mérten szükséges alapórák feletti órák, melyek az eredményes vizsgához elengedhetetlenek). Az alapképzés a tanuló első forgalmi vizsgájáig tart. Ha az előre megbeszélt vezetésre a tanuló nem jelenik meg, vagy a vezetési idő előtt 24 órával ezt nem jelzi, az órát fizetendőnek kell tekinteni. Amennyiben a tanfolyam alatt költségnövekedés következik be (pl. benzináremelés, bérleti díjak, biztosítás, stb.),  a tanfolyam díjának változtatási jogát az iskola fenntartja.

A felsorolt tandíjakat készpénzben vagy átutalással a képzőszerv által megadott számlaszámra kell teljesíteni.