Vizsgáról

Vizsgáról

A vizsgákról

  • ELMÉLETI VIZSGA (KRESZ + Vezetéselmélet + Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek) tárgyból vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a minimális óraszámokon részt vett, vagy hiányzásait pótolta a vizsga előtt, továbbá aki a 17. életévét betöltötte, de legfeljebb három hónappal fiatalabb. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga tehető a vizsgabizottság osztályvezetőjének engedélye alapján, ha a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli vagy érti vagy, a vizsga időpontjában írásra képtelen. Az elméleti tanfolyam végétől számítva kilenc hónapon belül a vizsgát meg kell kezdeni, és legkésőbb egy éven belül sikeresen be kell fejezni. Ha ez nem sikerül, akkor új tanfolyam elvégzése után lehet a tanulót új vizsgára jelenteni.
  • GYAKORLATI VIZSGA – a 17. életév betöltése után kezdhető meg, illetve sikeres elméleti vizsgával kell rendelkezni. Gyakorlati vizsgára csak a kötelező minimális óraszámok levezetése után vihető a tanuló. A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni minden vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van. Aki „B” járműkategóriában a vizsgát automata sebességváltóval szerelt gépjárművel végzi, az csak ilyen típusú gépjárművel közlekedhet. Aki vizsgán valamely tárgyból sikertelen vizsgát tett, az három munkanap eltelte után ismételheti meg a vizsgát. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni, ha a vizsgázó személyazonosságában megtéveszti, szeszes italt fogyasztott vagy a vizsga eredményét bármilyen ajánlattal befolyásolni próbálja.

 

A vizsgázó az elméleti és a gyakorlati vizsgára egyaránt köteles magával vinni az érvényes személyazonosságát igazoló okiratot, lakcímkártyát, és ha van, vezetői engedélyét, ha orvosilag előírás, akkor szemüveget, kontaktlencsét. Az első elméleti vizsgára pedig vinnie kell az alapfokú iskolai végzettségét igazoló (vagy annál magasabb fokozatú) bizonyítványát.

-VIZSGADÍJAK:       – közlekedési alapismeretek                     4.600 Ft

– forgalmi                                             11.000 Ft

A vizsgadíjakat a képzőszerv szedi be és fizeti meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárába. A kapott számla alapján elszámol a tanuló felé.